IBD Skolen

All erfaring tilsier at kunnskap om egen kronisk sykdom er meget viktig. Boken er skrevet for pasienter eller deres nærmeste.

Produktnummer: I/A Kategori:

Beskrivelse

Inflammatorisk tarmsykdom (Ulcerøs kolitt – Crohns sykdom)

IBD er kanskje en ukjent sykdom for de fleste. Dersom en selv eller noen i familien rammes av sykdommen vil det umiddelbart oppstå et behov for kunnskap.

Dette heftet er skrevet med henblikk på å imøtekomme et slikt behov.

Kapitlene handler blant annet om: medisinske emner, undersøkelsesmetoder, medisinsk- og kirurgisk  behandling, kost, graviditet, stress, generelle forhold og info fra pasientforeningen LMF.

Norsk utgave ved Jørgen Jahnsen, professor, overlege dr.med., Akershus Universitetssykehus og Turid Bua, gastrosykepleier, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.